کشف خواننده ای جدید که با آهنگ زانکو در شب آهنگی حماسه آفرید

حامد آهنگی نوشت :

و باز هم کشف خواننده ای جدید که با این آهنگ حماسه آفرید

فقط نمیدونم چرا کسی این آهنگ و با مدل اصلیش نمی خونه هر بار یه مدل بهتر از قبلی می شنویم

۰ نظر