گفتگو با عکاسی که اولین بار اشک‌های دختر بچه سیستانی را رسانه‌ای کرد و اخراج شد

عکاسی که اولین بار اشک‌های «نازنین» دختربچه سیستان و بلوچستانی را رسانه‌ای کرد گفت: به جرم سیاه‌نمایی از کار اخراج شدم!

۰ نظر