جشن تولد 113 سالگی «پرز مورا» پیرتربن مرد جهان با 41 نوه

فرارو: مراسم جشن تولد پیرترین مرد جهان که یک شهروند ونزوئلایی است برگزار شد. خوان ویسنته پرز مورا، پیرترین مرد جهان، روز جمعه (۲۷ می) تولد ۱۱۳ سالگی خود را جشن گرفت. دوستان و خانواده در مراسم جشن تولدی که برای بزرگداشت زندگی پرز مورا برگزار شد، شرکت کردند. پس از فوت شمع ها، مهمانی در خارج از کلیسا ادامه یافت.

۰ نظر