صحبت عجیب مجری صداوسیما : اگر بز هم روی نیمکت تیم حریف بود

صحبت عجیب مجری صداوسیما : اگر بز هم روی نیمکت تیم حریف بود سیستم ما را آنالیز می‌کرد!

۰ نظر