دابسمش اهنگ محلی زیبای گنگستر شهر امل وومه

دابسمش اهنگ محلی زیبای گنگستر شهر امل وومه

من ارازل وومه

گنگستر شهر آمل وومه

عرق سگی خرمه مست الکل وومه

سیو مستی و بی تعادل وومه

۰ نظر