ریزپرنده‌هایی که بالای مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان سرنگون شد

تصاویری از ریزپرنده‌هایی که بالای مجتمع کارگاهی وزارت دفاع سرنگون شد

۰ نظر