رفتار جالب گاوی که صبح تا شب با تعدادی اسب زندگی می‌کنه

این گاو چون صبح تا شب با تعدادی اسب زندگی می‌کنه، فکر می‌کنه خودشم اسب مسابقه‌‌ست. چقدر هم خوشحاله

۰ نظر