کنایه «نون خ» به دلار نیمایی در صحنه رایزنی برای آزادی گروگان‌ها!

"با دلار نیمایی حساب کنین بتونیم دو تاشون رو آزاد کنیم!"

۰ نظر