نماز خواندن یک مرد مذهبی وسط شلوغ‌ترین خیابان استانبول!

یک مرد سنی در خیابان شلوغ استانبول به گونه‌ای که ماشین ها از کنار مرد عبور می‌کردند نماز خواند.

خبرآنلاین

۰ نظر