روز دختر از نگاه شهربانو منصوریان جودوکار تیم ملی

شهربانو منصوریان نوشت :


دختران سر زمین ما

ویدئوی جذابی از دختران سرزمین مان که به زیبایی نشان می دهد هر دختر در جایگاه مادر، فرزند، خواهر و همسر در تمامی حرفه ها و پیشه ها به دنبال باورهای خودشان هستند.
دخترانی که با اراده ی خود، با وجود همه ی سختی ها و محدودیت ها هر روز مشکلات را به زانو در می آورند.

۰ نظر