صحبت‌های جنجالی دکتر هاشمیان پزشک معالج مهرداد میناوند؛ میناوند گوش نکرد

صحبت‌های دکتر هاشمیان پزشک معالج مهرداد میناوند و علی انصاریان

۰ نظر