جنجالي ترين گل تاريخ ليگ و کتک کاری شدید بازیکنان بعد گل

در بازی پرسپولیس و استیل آذین در فروردين ۱۳۹۰ تا دقیقه آخر بازی با نتیجه مساوی یک بر یک بود.

در دقیقه آخر سوشا مکانی برای وقت کشی خودش را روی زمین انداخت و علی دایی بازی را ادامه داد .

در نتیجه اشپیتیم آرفی گل زد.

پس از این گل بازی به خشونت کشید و با یک خطای خیلی بد از بازیکن استیل آذین به کتک کاری و اخراج انجامید!

 

گللیگ برتر
۰ نظر