اشک شادی فرهاد مجیدی هنگام دریافت مدال قهرمانی

ورزش سه: مجیدی که بعد از تساوی استقلال مقابل نفت مسجد سلیمان نیم ساعتی منتظر آغاز مراسم توزیع جوایز بود بعد از خوانده شدن اسمش به عنوان سرمربی تیم قهرمان، آرام آرام به سمت سکو آمد و شروع به گریستن کرد. او سپس به آغوش مصطفی آجورلو رفت و بعد از آن روی سکوی قهرمانی در آغوش برادرش و بیژن طاهری به شدت گریه کرد.

۰ نظر