گل اول ایران به سنگال توسط سردار آزمون

گل تساوی تیم ملی فوتبال ایران به سنگال توسط سردار آزمون به ثمر رسید.

۰ نظر