سردار آزمون از دوران کودکی‌اش می گوید ؛ با اسب دنیا آمدم
۰ نظر