حمله سگ به یک جودوکار وسط مسابقه برای کمک به صاحبش!

ویدیویی جالب از سگی که صاحبش در حال ورزش جودو بود و احساس کرد به کمکش احتیاج دارد وسط مسابقه رفت و سعی کرد صاحبش را نجات دهد.

۰ نظر