کالدرون اجازه شرکت در تمرینات را به اسدی نداد

کالدرون سرمربی جدید تیم پرسپولیس از محمد امین اسدی خواست که در تمرینات شرکت نکند 

پرسپولیس
۰ نظر