به یاد خنده‌هایی که علی انصاری در شام ایرانی بر لبانمان آورد !

شام ایرانی نوشت :


به یاد خنده‌هایی که بر لبانمان آوردی . . .

یکی از بهترین و پرمخاطب‌ترین فصل‌های #شام_ایرانی با حضور تو بود و خنده‌های بی‌وقفه و مهربانی تمام‌نشدنی‌ات هرگز از یاد همکاران و مخاطبان این برنامه نخواهد رفت.

بی شک حکمتی بوده، شاید این دنیا دیگر لیاقت قهقهه‌هایت را نداشت . . .

روحت شاد مثل همیشه‌ات در طول زندگی

۰ نظر