یار ماشالله ، دلدار ماشاالله با صدای زیبای جناب خان با آهنگ بندری !

جناب خان نوشت :
.
یِلا یِلا
جونوم یلا
سبحان الله برده ای دلها را
یار ماشالا
دلدار ماشالا

پشت کپر
ماروم گزید
خدا به فریادوم رسید
یار ماشالا
دلدار ماشالا

۰ نظر