ارسال بسته‌ها با هواپیماهای بدون سرنشین به درب خانه های آمریکایی ها

شرکت "وینگ"(Wing) متعلق به شرکت "الفبت" برای اولین بار شروع به ارسال بسته‌ها با هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پهپادها به خانه‌های آمریکایی‌ها کرده است.

آمریکا
۰ نظر