ساده‌ ترین روش‌ ها برای سلامت دندان‌ ها

۸۳ میلیون ایرانی، ۲۰۰ میلیون دندان پوسیده دارند و بهداشت دهان و دندان در ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

۰ نظر