چرا موتورهای جستجوگر ایرانی در زمان قطعی گوگل ، پاسخگوی نیاز مردم نبود ؟

صحبت های مدیر طرح یکی از جستجوگرهای ایرانی درباره علل ضعف و عدم پاسخگویی به نیازهای مردم در این مقطع را مشاهده می کنید.

۰ نظر