طریقه پرداخت قبض ها پس از حذف قبض جریمه کاغذی

پلیس راهور اعلام کرد: با حذف قبض های جریمه کاغذی، جریمه ها با پیامک به رانندگان اعلام می شود. هنگام جریمه تسلیمی، اگر راننده بخواهد قبض کاغذی صادر می شود.

۰ نظر