شاهزاده کویتی همراه محافظ الکترونیکی بسیار عجیب وارد دبی شد

  این محافظ دارای خصوصیات ذیل است:

۱. به شش زبان صحبت می‌کند

۲. وارد درگیری شده و از شخصیت دفاع می‌کند.

۳. در درگیری‌های تن به تن شرکت می‌کند. ۴

. به ۳ مسلسل خودکار پیشرفته همراه با ذخیره مهمات کافی مجهز است.

۵. هم‌زمان می‌تواند با 1000 نفر درگیر شود.

۶. توپخانه مسلسل 12.7 mm حمل می‌کند.

۷. تفنگ دوربین‌دار لیزری با اشعه مادون قرمز و دوربین 360 درجه بهمراه دارد.

*هزینه نگهداری و تجهیزات این محافظ سالیانه معادل 7.4 میلیون دلار می‌باشد!!!*

۰ نظر