تزریق آب به مرغ ها برای سنگین شدن وزن مرغ و سود بیشتر سود فروشنده


کاش می شد فهمید اینجا کجاست!
با دقت فیلم را نگاه کنید این خانم به مرغ ها آب تزریق می‌کند
با این روش مرغ سنگین میشود و فروشنده سود بیشتری می‌برد،!
ببینید رذالت و پستی تا کجا
نه وجدانی در کاراست و نه انصاف
این دیگر نهایت طمع است
از این آدم دوپا هرکاری برمی آید
انصاف حیوانات بیش از این آدم نما هاست...

۰ نظر