فیلم حیرت‌انگیز لحظه عبور ماه از مقابل خورشید

​یک ماهواره زیست‌محیطی در جدیدترین عملیات خود، فیلم جالبی را از لحظه عبور ماه از مقابل خورشید ثبت کرده است.

۰ نظر