پیشروی هند در فضا تا امکان تغییر جنسیت موش ها

هند کشوری در حال توسعه که در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه ی علم و فناوری داشته است. در این ویدئو از امکان تغییر جنسیت موش ها می شنویم و با کاوش گر هندی به کره ی ماه قدم می گذاریم 

۰ نظر