فریبا نادری درباره علت چاقی‌اش در سریال ستایش گفت

فریبا نادری با انتشار ویدئویی توضیحاتی را در خصوص علت چاقی‌اش در سریال ستایش ارائه داد.

۰ نظر