سروده های آذری مرحوم ابراهیم آبادی

مرحوم ابراهیم آبادی در گفت‌وگویی قدیمی با آی‌فیلم بخشی از شعری که به زبان ترکی سروده بود را به یادگار خواند.

۰ نظر