شمشیر بازی دیدنی دو دختر ۱۲ ساله در برنامه اعجوبه‌ها

دو دختر شمشیرباز ۱۲ ساله، دیشب مهمان برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» بودند. این دو دختر ورزشکار که قهرمانان ملی هستند، در بخشی از برنامه مذکور، با یکدیگر به مسابقه شمشیر بازی پرداختند.

۰ نظر