فرق خنده دار فرشاد پیوس و هم دوره ای هایش از نظر جناب خان

 قسمتی از برنامه قاچ خندوانه که جناب خان پیوس را با یک سیبل از تمامی هم دوره ها ی خودش جدا میکنه.

 

جناب خان
۰ نظر