مرجانه گلچین در حال مراقبت از مادر در قرنطینه خانگی

مرجانه گلچین نوشت :

دیدین کرونا هم نمیتونه مارو از هم دور کنه دیدین عشق که باشه دوری معنی نداره بلهههههه راهش و پیدا میکنیم بدون اینکه فقط به فکر خودمون باشیم بدون اینکه جون هموطنای دیگه امون رو به خطر بندازیمبدون اینکه برای همکاران عزیز کادر درمانیمون دردسر بیشتری ایجاد کنیم هم میتونیم کنار هم باشیم واین سختی رو تحمل کنیم امشب میخوام متفاوت تشکر کنم ،تشکر میکنم اززکریای رازی از ادیسون گراهام بل جان لوگی برد مارتین کوپر عطار نیشابوری ابوعلی سینا ووووووووووووهر انکسی که خدماتش باعث نجات بشر و اسودگی خاطر اونها شد تعداشون خیلللللللللی بیشتر از اینهاست سر گلهاشو نو براتون نام بردم مراقب خودتون باشید

۰ نظر