دوران قرنطینه در خانه از زبان دختر امیر مهدی ژوله

امیر مهدی ژوله ( نویسنده ) نوشت : قرنطینه خود را چگونه گذراندید با مار و مارپله و مادری که هی خریدهای سوپر را می شوید و پدری که معلوم نیست شب ها هی سر چه کاری می رود و گاهی که به هم محلق می شوند برای درست کردن پازل سخت درحالیکه هرکی به حال خودش.

۰ نظر