انتقاد جالب فرهاد مجیدی پس از ممانعت از حضور پویول در تلویزیون!

فرهاد مجیدی دیشب در مورد ماجرای پویول صحبت کوتاهی انجام داد.

۰ نظر