سرانجام دو سریال نیمه تمام مانده پایتخت 6 و نون خ 2 !

مهدی فرجی تهیه کننده سریال نون خ 2 و ناظر کیفی سریال پایتخت 6،در گفتگوی ایستاگرامی با خبرآنلاین از ادامه مجموعه های پایتخت و نون خ گفت.

۰ نظر