قرارداد اکبری عبدی با شبکه "جم"

توضیح اکبر عبدی درباره قراردادش با شبکه ماهواره ای جم

۰ نظر