استنداپ کمدی مهران غفوریان درمورد رگ گرفتن بعد از پدرشدن!

اولین استندآپ کمدی مهران غفوریان بعد از خبر پدر شدنش در مورد "وقتی دکترا رگش رو پیدا نمیکنن"! 

مهران غفوریانخندوانه
۰ نظر