شروع جنجالی برنامه عبدی شو با تمسخر شبکه جم

قسمت جالبی از برنامه عبدی شو که در آن سریال های ترکیه ای مورد تمسخر قرار می گیرند.

۰ نظر