شکایت سارا بهرامی دزدی های مردم و شبکه های ماهواره ای

سارا بهرامی در نشست خبری سریال ساخت ایران ۲ از دانلود غیرقانونی آثار هنری از جمله سریال ساخت ایران توضیح داد و گفت که این دانلود ها و پخش آن از شبکه های ماهواره ای دزدی است. 

۰ نظر