باز هم جناب خان به اخلالگر بازار سکه و ارز تیکه انداخت

شوخی جناب خان با کسی که حدود 50 میلیارد سکه خرید!

جناب خان
۰ نظر