خندوانه - دومین قسمت از خنداننده شو

دومین قسمت از خنداننده شو که مربوط به اجرای استندآپ کمدی 4 نفر از هریک از گروه های استنداپ خنداننده شو بود. مجری این قسمت از برنامه خنداننده شو هم احسان کرمی است.

خندوانهخنداننده شو
۰ نظر