خندوانه - اولین قسمت از خنداننده شو

اولین قسمت از خنداننده شو که مربوط به اجرای استندآپ کمدی 4 نفر از هریک از گروه های استنداپ خنداننده شو بود. مجری این قسمت از برنامه خنداننده شو هم احسان کرمی است.

به جز شرکت کننده گروه فرهاد آئیش بقیه کمدین ها نظر مثبت مردم را جلب کردند.

 

خندوانهخنداننده شو
۰ نظر