ویدیویی که منوچهر هادی با دیدنش دلش به حال خودش سوخت

این کلیپو یکی از فن پیج های یکتا برام تهیه کرده دخترخانمی به نام دینا غزالی ممنونم ازت. وقتی دیدم نمیدونم چرا جیگرم برای خودم و همه پدرها کباب شد در هر صورت گوشگله پیدر (سوفیا)همه چیم فدای تو

۰ نظر