پاسخ تند و تهدید آمیز فرح بخش به رامبد جوان:باید دهنت و گل یگیری!

پاسخ حاج حسین فرح بخش به رامبد جوان... : اگر من دهانم رو‌باز کنم تو باید دهنت رو گِل بگیری.

رامبد جوان
۰ نظر