سکانس حذف شده هومن حاجی عبداللهی در «سامورایی در برلین»

هومن حاجی عبداللهی با انتشار این ویدئو در پستش نوشت: در دوران قرنطینه با تماشای سامورایی در برلین کمی بخندید پ.ن:این سکانس در سینما پخش نشد

۰ نظر