خاطره مجسمه ساز افغانستانی از خرید مجسمه‌هایش توسط نوید محمدزاده

یک هنرمند افغانستانی که به مجسمه سازی می پردازد در برنامه «محاکات» به روایت زندگی خود و همچنین خرید مجسمه هایش توسط نوید محمدزاده پرداخت.

۰ نظر