شعرخوانی زیبا و دلنشین دختر سندرم داونی برای امام رضا (ع)

یک دختر سندرم داونی،در برنامه افطار شبکه سلامت برای امام رضا (ع) شعر خواند. منبع: آخرین خبر

۰ نظر