پیام اکبر عبدی به دوستدارانش بعد از بستری شدن در بیمارستان

در ویدیو زیر صحبت های اکبر عبدی به دوستدارانش بعد از بستری شدن در بیمارستان را مشاهده می کنید

۰ نظر