طبیعت گردی با حال رز رضوی بازیگر بی خیال از غمِ دنیا

بی مهابا می‌زنم ساز،
تو رندانه برقص
بی خیال غمِ دنیا،
تو جانانه برقص
چند روزی به همین بزم تو هم مهمانی،
چشم دنیا بشود کور،
تو مستانه برقص

۰ نظر