سوژه شدن محمود احمدی نژاد در مسابقه خنداننده شو

سوژه شدن لحن و صحبت های محمود احمدی نژاد در توسط استندآپ کمدین جوان در شب سوم خنداننده شو

خندوانهخنداننده شو
۰ نظر